MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii

Data publikacji:
15/11/2021

Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii realizuje:

- diagnostykę i leczenie chorób alergicznych dróg oddechowych,

- diagnostykę i leczenie alergicznych chorób skóry (m.in. wykonywanie biopsji skóry, testów fizykalnych w diagnostyce zmian skórnych indukowanych oraz leczenie       biologiczne pokrzywki),

- diagnostykę i leczenie alergii i nadwrażliwości pokarmowych,

- diagnostykę i leczenie anafilaksji,

- diagnostyka i odczulanie alergii na jady owadów,

- diagnostyka alergii i nadwrażliwości na leki i środki diagnostyczne

W ramach Pododdziału funkcjonuje Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego (spirometria, ocena  tlenku azotu w  wydychanym powietrzu) oraz Pracownia czynnościowej diagnostyki alergologicznej (alergologiczne testy wysiłkowe, testy fizykalne - dermatograf, TempTest)

Przewiń do góry