Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

  sekretariat tel/fax

  77 45 20 604, 663070775

  kierownik Pododdziału

  77 45 20 200

  pokój lekarzy 

  77 45 20 602

  pokój lekarzy 

  77 45 20 603

  pokój lekarzy

  77 45 20 608

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 605

  dyżurka pielęgniarek

  77 45 20 601

   e-mail:

Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii realizuje:

- diagnostykę i leczenie chorób alergicznych dróg oddechowych,

- diagnostykę i leczenie alergicznych chorób skóry (m.in. wykonywanie biopsji skóry, testów fizykalnych w diagnostyce zmian skórnych indukowanych oraz leczenie biologiczne pokrzywki),

- diagnostykę i leczenie alergii i nadwrażliwości pokarmowych,

- diagnostykę i leczenie anafilaksji,

- diagnostyka i odczulanie alergii na jady owadów,

- diagnostyka alergii i nadwrażliwości na leki i środki diagnostyczne

W ramach Pododdziału funkcjonuje Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego (spirometria, ocena  tlenku azotu w  wydychanym powietrzu) oraz Pracownia czynnościowej diagnostyki alergologicznej (alergologiczne testy wysiłkowe, testy fizykalne - dermatograf, TempTest)

Przewiń do góry