Województwo opolskie ma dwie reprezentantki w Radzie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, obydwie z naszego szpitala

Data publikacji:
04/05/2023

Joanna Kowalska, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Renata Mond-Paszek, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na zjeździe wyborczym KIDL. W Radzie KIDL województwu opolskiemu przyznano dwa miejsca, a na przedstawicieli regionalnego środowiska diagnostów laboratoryjnych wybrano Joannę Kowalską, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Renatę Mond-Paszek, zastępcę kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nowe władze KIDL zostały wybrane na najbliższe 4 lata. Ponad 200 uczestniczących w zjeździe KIDL osób zdecydowało także, żeby powierzyć Renacie-Mond-Paszek funkcję rzecznika praw diagnosty. Pełni ją już drugą kadencję, społecznie. Po raz pierwszy została wybrana przez Krajową Radę DL, a obecnie już przez cały zjazd, co nie bez znaczenia, z aplauzem.

- Moim zadaniem jest udzielanie wszelkiej pomocy diagnostom. Najczęściej są to sprawy sporne na linii pracodawca – pracownik, dotyczące prawa pracy. Ale zdarzają się też sytuacje losowe, np. gdy umiera ktoś spośród nas i zostawia rodzinę, małe dzieci, wymagającą wsparcia w trudnym dla nich czasie – opowiada Renata Mond-Paszek, do której rocznie trafia kilkadziesiąt próśb o różnego rodzaju wsparcie.

- Najczęściej kontakt odbywa się e-mailowo, ale wielu kolegów i koleżanek zna też mój telefon i wie, że jeśli jest taka potrzeba, to może porozmawiać. W przygotowywaniu opinii prawnych do przedstawienia pracodawcy czy sądowi współpracuję z radcą prawnym – opisuje ogólnopolska rzeczniczka praw diagnostów laboratoryjnych.

Joanna Kowalska, członek Rady KIDL, wyjaśnia, że rolą izby jako samorządu zawodowego jest dbanie o przestrzeganie praw i obowiązków diagnostów laboratoryjnych, promowanie tego zawodu, jak dotychczas najmniej licznego i najmłodszego wśród – medycznych (KIDL działa od 20 lat).

- Izba reprezentuje nas wobec władz, dba o doskonalenie zawodowe i zapewnia ochronę socjalną zrzeszonym – dodaje Joanna Kowalska i wyjaśnia, że diagności mają obowiązek zrzeszania się w izbie, która wydaje im prawo wykonywania zawodu, muszą też – jak przedstawiciele innych zawodów medycznych – regularnie się szkolić i aktualizować wiedzę.

W Polsce jest ok. 18 tys. diagnostów laboratoryjnych, w województwie opolskim – kilkuset. Pracują w publicznych i prywatnych laboratoriach, m.in. w szpitalach i przychodniach.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu badania laboratoryjne wykonywane są w:

  • Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej -  badania analityczne, pod kątem oceny stanu zdrowia pacjenta i diagnostyki różnego rodzaju chorób.
  • Zakładzie Mikrobiologii -  badania materiałów biologicznych, niezbędne do wdrożenia prawidłowego leczenia w przypadku infekcji bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i pasożytniczych.
  • Zakładzie Patomorfologii - badania patomorfologiczne na potrzeby oddziałów i poradni.
  • Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi - badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz zaopatrywanie bloku operacyjnego i oddziałów w krew i jej składniki.

 

Przewiń do góry