Pododdział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

  sekretariat tel

77 45 20 604

  kierownik Pododdziału

77 45 20 201

  pokój lekarzy 

77 45 20 602
77 45 20 603
77 45 20 608

  pielęgniarka oddziałowa 

77 45 20 605

  dyżurka pielęgniarek

77 45 20 601

   e-mail:

 

Zespół Pododdziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Na zdjęciu część zespołu oddziału.

personel.pngPersonel

Kierownik Pododdziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - dr hab. n. med. Agata Bronisz, prof. UO specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii

Asystenci:

 • dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, z-ca Kierownika Pododdziału
 • lek. med. Ryszard Morisson, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
 • lek. Anna Jendrosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
 • lek. Łukasz Lis, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii
 • lek. Paweł Łyszczak, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
 • lek. Dagmara Poplicha, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
 • lek. Michał Szpila, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
 • lek. Magdalena Feusette, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Weronika Juruć rezydent w zakresie chorób wewnętrznych

Lekarze realizujący specjalizację z diabetologii w trybie pozarezydenckim:

 • lek. Agnieszka Downar, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Teresa Skowron, pielęgniarka specjalistka

Pielęgniarka edukacyjna: 

 •   Natalia Gajos, licencjat pielęgniarstwa, edukator w cukrzycy

Dietetyczki:

 • mgr Anna Siennicka, dietetyk kliniczny, psychodietetyk
 • mgr Paulina Polok, dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Psycholog:

 • dr n. społ. Ewelina Wojtarkowska,  psycholog 

infoicon.pngCharakterystyka

Pododdział Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pełni codzienne dyżury w zakresie endokrynologii i diabetologii dla województwa opolskiego. Zapewniamy całodobową opiekę dla pacjentów z ostrymi powikłaniami cukrzycy oraz w stanach zagrożenia życia wywołanych zaburzeniami endokrynologicznymi. Ponadto w oddziale odbywają się planowe hospitalizacje celem diagnostyki i terapii zaburzeń hormonalnych.

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym: 

 • chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (podwzgórza, przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, trzustki),
 • różnych postaci zaburzeń gospodarki węglowodanowej u dorosłych (cukrzycy typu 1, typu 2, rzadkich postaci choroby)
 • otyłości i zespołu metabolicznego (zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia tętniczego, dny moczanowej, chorób układu krążenia),
 • spadku wagi ciała, zaburzeń odżywiania, zaburzeń wodno-elektrolitowych
 • uwarunkowanego hormonalnie nadciśnienia tętniczego

W Oddziale wdrażana jest terapia ciągłym podskórnym wlewem insuliny i prowadzone są hospitalizacje pacjentów wymagających jej korekty.

Obecnie wykonywane są następujące specjalistyczne procedury diagnostyczne: 

 • w zakresie diabetologii: ocena stężenia peptydu C, insuliny, przeciwciał charakterystycznych dla cukrzycy typu 1;
 • w zakresie endokrynologii: diagnostyka chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (badanie stężenia hormonów przysadkowych i obwodowych, hormonalne testy dynamiczne, diagnostyka immunologiczna, badania obrazowe: USG, TK, NMR, biopsje narządów);

W oddziale prowadzone jest systematyczne szkolenie dla pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin z zakresu diety cukrzycowej oraz zasad postępowania w chorobie przez wykwalifikowane dietetyczki i pielęgniarki ze specjalizacją edukatora w cukrzycy.

W oddziale realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny Uniwersytetu Opolskiego z zakresu diabetologii, endokrynologii, chorób wewnętrznych i terapii dietą. Ponadto realizowane jest szkolenie lekarzy odbywających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, szkolenie lekarzy stażystów oraz personelu średniego.

W ramach Oddziału Endokrynologii i Diabetologii działa Poradnia Endokrynologiczna oraz Poradnia Diabetologiczna dla Dorosłych, w obrębie której funkcjonuje Poradnia Terapii Osobistą Pompą Insulinową dla Dorosłych oraz Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę.

 

Przewiń do góry