Oddział Kardiochirurgii

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

 B-dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 712

  B-pokój anestezjologów 

  77 45 20 713

  telefon dla pacjentów 

  77 45 20 766

  kierownik

  77 45 20 770

  dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 771

  pokój lekarzy 

  77 45 20 772

  sekretariat + FAX 

  77 45 20 774

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 775

  sala pooperacyjna 

  77 45 20 776

  pokój perfuzjonistów 

  77 45 20 778

 

personel.pngPersonel

Kierownik Oddziału:
dr hab. n. med. Marek Cisowski, prof. UO
specjalista chirurgii ogólnej i kardiochirurgii
e-mail:

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Aneta Gajda

Sekretariat: Nina Stotko

Kardiochirurdzy 

 • Zastępca Kierownika - dr n.med. Jacek Kaperczak - specjalista chirurgii ogólnej i kardiochirurgii
 • dr n.med. Paweł Tomaszewski - specjalista kardiochirurg
 • dr n.med. Jerzy Stupała - specjalista kardiochirurg
 • lek. med. Witold Gwóźdź – specjalista chirurgii ogólnej i kardiochirurgii
 • lek. med. Zbigniew Brzeziński - specjalista chirurgii ogólnej i kardiochirurgii
 • lek. med. Piotr Daszkiewicz - specjalista chirurgii ogólnej i kardiochirurgii
 • lek. med. Dawid Imiełowski – specjalista kardiochirurg
 • lek. med. Omar Daraghma – sepcjalista kardiochirurg

Z zespołem kardiochirurgów współpracuje zespół anestezjologów:

 • lek. med. Tadeusz Perkowski - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Mariusz Darmetko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Robert Kiwus - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Radosław Gawroński - specjalista anestezjologi i intensywnej terapii

 Fizjoterapeuci:

mgr Maria Juraszek
mgr Magda Zimon

 

infoicon.pngCharakterystyka

Oddział Kardiochirurgii oferuje świadczenia w zakresie kardiochirurgii
w tym:

 • CHIRURGIA TĘTNIC WIEŃCOWYCH (BYPASSY)
 • Klasyczna chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego,wykonanie tzw. „bypassów wieńcowych”.
 • Całkowita rewaskularyzacja mięśnia sercowego z zastosowaniem technik hybrydowych (kombinacja technik chirurgicznych i kardiologii interwencyjnej)
 • Kardiochirurgia mało inwazyjna, na bijącym sercu, bez użycia krążenia pozaustrojowego - OPCAB
 • Łączone operacje tętnic wieńcowych i zwężonych tętnic szyjnych
 • Leczenie chirurgiczne powikłań zawału serca, (pozawałowe VSD, niedokrwienna niedomykalność zastawki  mitralnej, pękniecie lewej komory serca)
 • Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca
 • CHIRURGIA wad zastawkowych:
 • Implantacja mechanicznych i biologicznych (stentowych i bezstentowych) zastawek serca
 • Zabiegi naprawcze na zastawkach serca
 • Chirurgiczne leczenie urazów serca
 • Chirurgiczne leczenie guzów serca
 • Chirurgia aorty
 • Rozwarstwienie aorty wstępującej, łuku aorty i aorty piersiowej
 • Chirurgia wad wrodzonych u dorosłych.

I

Szanowni Pacjenci

Przewidywane ryzyko zabiegu operacyjnego w skali EURO (www.euroscore.org)

UWAGA

Pacjenta uznaje się za przygotowanego do zabiegu, jeśli są wykonane badania: UDP tętnic dogłowowych, szczepienie p/ wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW B 2 dawki).

Termin ustalonego przyjęcia prosimy jeszcze potwierdzić telefonicznie:
Sekretariat - tel. nr (077) 45 20 774 w godz. 8:00-15:00 lub po godz 15:00
lekarz dyżurny -  tel. nr (077) 45 20 772

W dniu przyjęcia proszę zgłosić się w Punkcie Przyjęć Planowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu około godz. 8:00 na czczo.

Osoby pobierające leki przeciwkrzepliwe (Syncumar, Acenocumarol, pochodne kwasu acetylosalicylowego: Aspiryna, Polopiryna, Acard, Bestpirin, pochodne tienopiryny: Plavix, Zylt, Areplex i inne) proszone są o odstawienie powyżej wymienionych leków na 7 dni przed planowym przyjęciem.
 

Do przyjęcia potrzebne są następujące dokumenty:

 • Skierowanie do Oddziału Kardiochirurgii.
 • Dowód osobisty.
 • Dokumentacja medyczna:

- wypis z oddziału kierującego i inne karty informacyjne z pobytu w szpitalu
- aktualna koronarografia (ważna 6 miesięcy od daty jej wykonania)
- zalecamy wykonanie badania przepływów w tętnicach (UDP t. dogłowowych) dla pacjentów powyżej 60 r.ż, oraz u pacjentów po udarach mózgu.
- posiew z gardła i nosa w kierunku nosicielstwa gronkowca złocistego (skierowanie lekarz pierwszego kontaktu)
- potwierdzenie dokonanych 2 szczepień p/ wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW B)

Sugerujemy, aby dla swojego komfortu pobytu w szpitalu pacjent posiadał:

- środki higieny osobistej, 2 ręczniki,  ręcznik papierowy w rolce, pojemnik na protezę zębową,
- pidżama 2 komplety, co najmniej 3 podkoszulki, obuwie zastępcze.

Ostatecznej kwalifikacji przyjęcia do Oddziału dokona lekarz w Izbie Przyjęć.
W sytuacjach uzasadnionych (np. infekcja, niewłaściwe wyniki badań laboratoryjnych, nieodstawienie leków przeciwkrzepliwych (wymienionych wcześniej) przyjęcie może zostać wstrzymane i odłożone na termin późniejszy.
Do oddziału prosimy o zabranie małej torby. Duże torby należy pozostawić w depozycie szpitalnym.
Zalecana pora odwiedzin w Oddziale Kardiochirurgii w godzinach od 15:00-18:00.
W Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej (PITKCH)– tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wyrażeniu zgody przez Kierownika PITKCH
INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA NIE UDZIELA SIĘ TELEFONICZNIE, TYLKO OSOBIŚCIE OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ PACJENTA
Informacji o zdrowiu pacjenta udziela Kierownik Oddziału codziennie w godz. 10:00-14:00:
Przed wejściem na oddział płaszcze, kurtki należy zostawić w szatni, która znajduje się obok rejestracji ogólnej.

RZECZY WARTOŚCIOWE TAKIE JAK: PIENIĄDZE, BIŻUTERIA, KLUCZE, TEL. KOMÓRKOWE ORAZ DOKUMENTY, NALEŻY ODDAĆ W IZBIE PRZYJĘĆ DO DEPOZYTU ZA POTWIERDZENIEM NA DRUKU DEPOZYTOWYM.
ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE, PIENIĄDZE, DOKUMENTY NIEZŁOŻONE DO DEPOZYTU SZPITAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Bardzo prosimy o ścisłe dostosowanie się do zaleceń, czym Państwo znacznie ułatwią nam pracę. Umożliwiając pełne skupienie się na zapewnieniu najlepszej opieki nad pacjentem w trakcie leczenia.

Szczegółowych informacji na temat rodzaju zabiegu udzieli kardiochirurg operujący,
a o znieczuleniu, lekarz anestezjolog, który będzie z Państwem rozmawiał przed zabiegiem.

 

lokalizacja.pngLokalizacja

Oddział Kardiochirurgii  znajduje się na pierwszym piętrze w budynku H

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

 

Przewiń do góry