Oddział Laryngologii

Data publikacji:
15/11/2021

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

 kierownik

  77 45 20 680

  dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 681

  pokój lekarzy 

  77 45 20 682

  sekretariat 

  77 45 20 684

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 685

  BERA-oddział 

  77 45 20 687

  telefon dla pacjentów 

  77 45 20 688

e-mail: 

personel.pngPersonel

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

Z-ca kierownika:

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
specjalista otolaryngolog

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Maria Przewoźnik 

infoicon.pngCharakterystyka 

Oddział liczy 22 łóżka. Oddział, wraz z współpracującą z nim Poradnią Laryngologiczną, prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń z zakresu klasycznej laryngologii, jak też szeroko rozumianej chirurgii głowy i szyi.

W okresie ostatnich 25 lat ponad 20 lekarzy uzyskało II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty z otolaryngologii, troje dodatkowo podspecjalizację z foniatrii, alergologii i audiologii. Trzy osoby uzyskały stopień doktora nauk medycznych. dwa przewody doktorskie są w toku. Każdego roku Oddział organizuje jedno z posiedzeń Oddziału Śląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Otorinolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Asystenci Oddziału biorą również aktywny udział w Krajowych Zjazdach PTORL oraz Sympozjach Sekcji Onkologicznej tego Towarzystwa. Efektem było kilkanaście przedstawionych referatów oraz 5 filmów video. Podnosząc swoje kwalifikacje asystenci Oddziału uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach, organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jak i poszczególne Kliniki Laryngologiczne. Brali również udział w szkoleniach w ośrodkach zagranicznych (Limoges, Marsylia, Recklinghausen).

Oddział ten, jako jedyny w województwie, oferuje leczenie operacyjne nowotworów w zakresie głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów krtani, nosa i zatok, języka, dna jamy ustnej, migdałków i podniebienia, ślinianek.

Przypadki te są weryfikowane histologicznie przez rejonowe poradnie laryngologiczne, a następnie kierowane do Poradni Laryngologicznej USK, gdzie następuje wstępna kwalifikacja do leczenia operacyjnego. W Poradni tej następuje też weryfikacja histologiczna tych przypadków, które z różnych powodów nie zostały wcześniej dostatecznie zdiagnozowane. W przypadkach trudnych i wątpliwych ostateczna weryfikacja histologiczna może nastąpić dopiero w trakcie hospitalizacji na Oddziale. Pacjenci onkologiczni, którzy zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego, przyjmowani są na Oddział poza kolejnością, wynikającą z ustalanych terminów przyjęć dla tak zwanych zabiegów planowych. Jeżeli wymaga tego dany przypadek, przeprowadzana jest dokładna diagnostyka radiologiczna, wliczając w to tomografię komputerową i rezonans magnetyczny.

Oferta leczenia operacyjnego obejmuje całkowite i częściowe resekcje krtani, operacje w zakresie masywu szczękowo-twarzowego, częściowe resekcje języka, częściowe resekcje dna jamy ustnej, resekcje podniebienia miękkiego, operacje ślinianek. Zabiegom tym towarzyszą odpowiednie operacje węzłowe w zakresie węzłów chłonnych szyjnych głębokich. Jeżeli wymaga tego przebieg operacji, uzupełniana jest ona plastyczną rekonstrukcją z użyciem płatów skórno-mięśniowych. Możliwe jest przeprowadzanie badania histopatologicznego doraźnego, śródoperacyjnego, co pozwala na wybór optymalnego w danym przypadku rodzaju zabiegu operacyjnego.

Wszyscy pacjenci, którzy byli leczeni z powodów onkologicznych na Oddziale i nie wymagali uzupełniającej radioterapii, podlegają stałej okresowej kontroli, prowadzonej przez Poradnię Laryngologiczną. W pierwszym roku kontrole te przeprowadzane są co miesiąc, w drugim - co dwa miesiące, w trzecim - co trzy miesiące, począwszy od piątego - dwa razy w roku.

Onkologia laryngologiczna dominuje w profilu działalności Oddziału - potrzeby takie wynikają z epidemiologii nowotworów głowy i szyi - ale Oddział zajmuje się również leczeniem schorzeń z zakresu tak zwanej klasycznej laryngologii. Hospitalizowani są więc pacjenci, wymagający operacyjnego leczenia schorzeń nosa i zatok obocznych nosa (operacje endoskopowe), migdałków, krtani (operacje mikrochirurgiczne krtani), ślinianek (monitorowanie funkcji nerwu twarzowego z użyciem detektora), ucha (w tym np. leczenie niedosłuchów przewodzeniowych i jednostronnych głuchot czuciowo-nerwowych z użyciem implantów zakotwiczonych w kości), usuwania ciał obcych z dróg oddechowych czy przełyku. Prowadzone jest również leczenie zachowawcze schorzeń tych w/w narządów, w sytuacji, gdy leczenie ambulatoryjne nie przynosi oczekiwanego efektu lub gdy leczenie szpitalne jest konieczne (np. nagłe upośledzenia słuchu, napady zawrotów głowy, krwawienia z nosa, duszność). Także urazy tej okolicy, szczególnie rozległe urazy komunikacyjne, (które zresztą dzięki istnieniu w strukturze USK Oddziałów Okulistyki, Neurochirurgii oraz Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, mają bardzo dobre warunki do kompleksowego ich zaopatrzenia) są nierzadko powodem przyjęcia pacjenta na Oddział.

lokalizacja.pngLokalizacja

Oddział Laryngologii  znajduje się na szóstym piętrze w budynku A

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Przewiń do góry