Dwie kolejne inwestycje za ponad 5 mln zł zakończone w naszym szpitalu

Data publikacji:
06/06/2023

Nowe windy Wymiana wind i termomodernizacja części kompleksu od ulicy Górnej – to inwestycje za ponad 5 mln zł, które właśnie zakończono w naszym szpitalu.

2 mln 450 tys. zł kosztowała wymiana sześciu wind szpitalnych. Czterema z nich odbywa się transport na oddziały szpitalne w najwyższym budynku, na blok operacyjny i do pracowni. Piąta wymieniona winda łączy poziom 0 z piętrem 1, gdzie znajdują się poradnie specjalistyczne i zakład rehabilitacji, a szósta służy transportowi pacjentów między SOR i pracownią badań hemodynamicznych. 

- Prace montażowe już zakończono. Ostatni etap to przygotowanie oznakowania, które zostanie umieszone przy wejściach do wind i w kabinach w najbliższych tygodniach - informuje Marcin Miga, dyrektor ds. administracyjnych. - Nowe urządzenia spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego, w czterech największych zwiększyliśmy udźwig z 1000 do 1600 kg.

 

Ponad 2 mln 700 tys. zł kosztowała - także zakończona - termomodernizacja budynków szpitalnych od strony ul. Górnej: zakładów mikrobiologii, patomorfologii i medycyny sądowej oraz budynków technicznych i stacji TRAFO. Inwestycja polegała na dociepleniu ścian i stropodachów, wymianie okien i drzwi, pokryciu dachów na nowo.

 

- Docieplamy kolejne budynki naszego szpitala, dzięki czemu optymalizujemy koszty ich ogrzewania. Ale nowa biało-szara kolorystyka fasad to także symbol naszej nieustannej przemiany w placówkę kliniczną, od 6 lat, czyli przejęcia szpitala przez Uniwersytet Opolski - komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny.

- W ubiegłym roku zmodernizowaliśmy budynek, w którym znajduje się wejście główne, rejestracja centralna, poradnie specjalistyczne i nowy POZ. Oddaliśmy też Centrum Naukowo-Badawcze ulokowane od ulicy Górnej - kontynuuje dyrektor Madera i podkreśla, że nie byłoby to wszystko możliwe bez pozyskania finansowania zewnętrznego.

 Zobacz: Inwestycje w USK w Opolu za 62,5 mln zł

- Termomodernizacja części kompleksu od ul. Górnej była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Był to element większego projektu miasta Opola obejmującego szpital i zoo. Drugi etap tego projektu w USK - montaż nowego źródła ciepła - rozpoczęliśmy w maju br. W związku ze znaczącym wzrostem kosztów, za pośrednictwem miasta, zabiegaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego o dodatkowe pieniądze na ten cel z nowego programu regionalnego. Serdecznie dziękuję zarówno prezydentowi Opola i jak i marszałkowi za współpracę i wsparcie przy tym projekcie.         

Nowoczesna kotłownia będzie zabezpieczała szpital w ciepło i prąd. Inwestycja za niemal 20 mln zł ma być gotowa w 2025 roku. Nowa instalacja będzie składała się z dwóch silników spalinowych. Dodatkowo, na wypadek awarii lub zwiększonych potrzeb szpitala, zaplanowano montaż dwóch kotłów gazowo-olejowych.

- Wymiana wind, realizowana jako działanie służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zostanie sfinansowana dzięki uzyskaniu przez szpital pożyczki z banku BGK w ramach Funduszu Dostępności. Zgodnie z regulaminem tego funduszu, możemy się ubiegać o umorzenie do 40 proc. wartości pożyczki - podaje Aleksandra Gapińska, dyrektor ds. ekonomicznych. 

- Potrzeby naszego szpitala w zakresie modernizacji są dużo, dużo większe. Zabiegamy o kolejne pieniądze: w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozstrzygnięcie czeka nasz wniosek o dofinansowanie termomodernizacji głównego kompleksu szpitalnego, a w Ministerstwa Zdrowia staramy się o pokrycie kosztów modernizacji estakady przy SOR – zapowiada dyrektor Madera.   

 

Przewiń do góry