Oddział Neurochirurgii

Data publikacji:
15/11/2021

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

  kierownik

  77 45 20 724

  dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 721

  pokój lekarzy 

  77 45 20 722

  z-ca kierownika

  77 45 20 723

  sekretariat 

  77 45 20 724

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 725

 

e-mail:

 

personel.pngPersonel

Dariusz Łątka.jpeg

Kierownik:
dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO
specjalista neurochirurg i neurotraumatolog
tel. 77 45 20 724, tel. kom. 601 417 451
e-mail: dariusz.latka@usk.opole.pl

Zastępca Kierownika:
dr n. med. Waldemar Kołodziej
specjalista neurochirurg i neurotraumatolog
tel. 77 45 20 722, tel. kom. 601 493 239
e-mail: waldemar.kolodziej@usk.opole.pl

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jadwiga Konik

Zespół chirurgów stanowią:

 • lek. med. Tomasz Krzeszowiec - specjalista neurochirurg neurotraumatolog, tel. kom. 609 233 043
 • lek. med. Paweł Kita - specjalista neurochirurg i neurotraumgatolog, tel.kom. 601 477 272
 • lek. med. Tomasz Sobolewski - specjalista neurochirurg i neurotraumatolog, tel. kom. 602 719 544
 • lek. med. Jacek Chowaniec - specjalista neurochirurg i neurotraumatolog, tel. kom. 602 308 269
 • dr n. med. Kajetan Łątka - specjalista neurochirurg i neurotraumgatolog, tel. kom. 609 225 084

Lekarze anestezjolodzy:

 • lek. med. Agnieszka Wróbel - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, tel. kom. 602 238 775
 • lek. med. Magdalena Główka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, tel. kom. 606 397 675
 • lek. med. Wojciech Szwedowski - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Beata Mainka -  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Jerzy Pliś - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, tel. kom. 600 236 956
 • lek. med. Tomasz Gacek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Rafał Garncarek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Personelem pielęgniarskim i pomocniczym kieruje Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jadwiga Konik.

Zespołem neurorehabilitacji kieruje: mgr Bartosz Nazimek.

Sekretariatem Oddziału kieruje: mgr Małgorzata Żłobicka.


Z Oddziałem stale współpracują specjaliści w zakresie interwencji wewnątrznaczyniowych: dr n.med. Marcin Miś - specjalista radiolog i dr n.med. Maciej Miś - specjalista neurochirurg, wykorzystujący wyposażenie jednej z najnowocześniejszych w Polsce południowej hybrydowej sali operacyjnej oraz torakochirurdzy z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej we Wrocławiu, a także wybitni specjaliści zatrudnieni w zaprzyjaźnionych Oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (zabiegi interdyscyplinarne): chirurgii, ortopedii, chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, urologii i okulistyki. 

Oddział Neurochirurgii jest pierwszym i, jak dotąd, jedynym oddziałem tej specjalności na terenie województwa opolskiego, działającym w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego od czerwca 1997 roku. Jest spadkobiercą tradycji Oddziału Neurotraumatologii założonego w Opolu w roku 1970 przez słynne neurochirurgiczne małżeństwo dr dr Marię i Kazimierza Ładzińskich. Pierwszym Ordynatorem i organizatorem Oddziału był dr n.med. Krzysztof Czerwiński.

Oddział jest obecnie prowadzony przez specjalistów wykształconych w najlepszych polskich klinicznych ośrodkach neurochirurgicznych (Bytom, Kraków, Poznań, Katowice-Ligota), którzy swoje kształcenie kontynuują poprzez staże i kursy w licznych słynnych światowych ośrodkach neurochirurgicznych - m.in. w USA (Gainesville, Fl, St.Louis, Mo, Palm Beach, Fl), Niemczech (Frankfurt, Tuttlingen), Finlandii (Helsinki), Szwajcarii (Zurych), Hiszpanii (Alicante), Słowenii (Ljubljana), Austrii (Klagenfurt), Anglii (Southampton), Danii (Aalborg), Portugalii (Funchal), Holandii (Amsterdam), Włoszech (Rzym), Czechach (Praga, Budziejowice).

W 2010 roku zakończył się generalny remont Oddziału dzięki środkom finansowym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt Kluczowy PN. "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" - w ramach projektu kluczowego m.in. "Przebudowa Oddziału Neurochirurgicznego".
Oddział posiada obecnie 35 łóżek: 28 łóżek w komfortowych dwuosobowych salach z własnymi węzłami sanitarnymi, telewizorami i dostępem do internetu, oraz 7 łóżek intensywnego nadzoru dla chorych w okresie pooperacyjnym: w pełni centralnie monitorowanych (w tym ICP i perfuzja mózgowa), zlokalizowanych w centralnie klimatyzowanej sześcioosobowej sali wzorowanej na amerykańskich NICU (Neuro Intensive Care Unit) wyposażonej w najnowocześniejsze respiratory oraz w jednoosobowej izolatce monitorowanej kamerą wizyjną. W tym miejscu należy podkreślić, że nasi pacjenci mają zapewnioną 24-godzinną opiekę neuroanestezjologiczną dzięki zatrudnieniu w Oddziale lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, co sprawia, że standard opieki odpowiada standardom Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej.

Nowoczesna, klimatyzowana sala operacyjna neurochirurgii działająca w ramach centralnego bloku operacyjnego, wyposażona jest w najnowocześniejszy w Polsce mikroskop operacyjny ZEISS KINEVO z systemem zintegrowanej endoskopii oraz z systemami do wideoangiografii indocjaninowej w operacjech naczyniowych i do operacji z wykorzystaniem technik fluorescencyjnych w operacjach neuroonkologicznych (kwas 5-aminolewulinowy i fluorosceina). Na drugiej sali operujemy z wykorzystaniem mikroskopu ZEISS PENTERO 900. Oba mikroskopy są wyposażone z tory wizyjne umożliwiającym śledzenie obrazów mikroskopowych na sali i rejestrację fotograficzną oraz wideo tych obrazów. W wyposażeniu posiadamy także USG śródoperacyjne ALOKA do badanie mózgu w czasie rzeczywistym, dające nie tylko obraz w prezentacji B, ale także w prezentacjach naczyniowych Duplex i Triplex wykorzystujących funkcje -Color Doppler- i -Power Doppler-, nowoczesny stół operacyjny z ramą Mayfielda, aspirator ultradźwiękowy ERBE i nowoczesne szybkoobrotowe wiertarki trepanacyjne. Sala operacyjna neurochirurgii jest także wyposażona w najnowocześniejszy w Polsce system komputerowej nawigacji śródoperacyjnej Medtronic S7, umożliwiający m.in. biopsje stereotaktyczne mózgu i wspomaganie orientacji operacyjnej w zabiegach mózgowych i spondyloneuroortopedycznych. System jest zintegrowany z nowym modułem ultrasonografii śródoperacyjnej. Dysponujemy także nowoczesnym nawigowanym systemem neuroendoskopowym firmy STORZ, dającym możliwość nie tylko wentrikulostomii czy innych wewnątrzkomorowych operacji mózgowych, ale także małoinwazyjnych zabiegów na kręgosłupie czy przysadce mózgowej.

Oddział Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest pełnoprofilowy - w naszej ofercie znajduje się większość możliwych operacji neurochirurgicznych. Zajmujemy się w pełnym zakresie neurotraumatologią, neuroonkologią - w tym leczeniem guzów podstawy czaszki, leczeniem zespołów krwotocznych mózgu w przebiegu malformacji naczyniowych oraz pełnym zakresem zabiegów na kręgosłupie obejmującym także dostępy przednie (szyjne, przez klatkę piersiową i brzuch) oraz najnowocześniejsze metody stabilizacji wewnętrznej.

Oddział jest jednym z pionierów artroplastyki kręgosłupa w Polsce (protezy dynamiczne krążków międzykręgowych - pierwsze w Polsce wykorzystanie instrumentarium Accel do implantacji protezy Bryana - 2003r. oraz pierwsza w Polsce implantacja protezy dynamicznej Prestige LP w 2004r. - obecnie w ofercie mamy także porównywalne systemy: Prodisc C, NuNec, PCM oraz diamentową protezę Triadyme). Wykonujemy także artroplastykę krążków lędźwiowych (Prodisc L - 2009r.) Jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowaliśmy u naszych pacjentów tzw. jednostronną przezotworową stabilizację międzytrzonową (TLIF) przy użyciu klatki międzytrzonowej typu Boomerang oraz tzw. dynamiczną stabilizację międzywyrostkową kręgosłupa - DIAM (zastąpioną obecnie nowocześniejszą metodą dynamicznej stabilizacji międzywyrostkowej: COFLEX), a także resorbowalne szyjne implanty kręgosłupowe (Cornerstone HSR, Solis) oraz implant tytanowe drukowane w technologii 3-D. Jako pierwszy ośrodek neurochirurgiczny w Polsce, a drugi w Europie Środkowo-Wschodniej, wykorzystaliśmy fuzję obrazu trójwymiarowego TK ze śródoperacyjną fluoroskopią podczas nawigowanej operacji stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa. Jesteśmy pionierami w małoinwazyjnych przezskórnych metodach operacji kręgosłupa, takich jak: przezskórna stabilizacja transpedikularna (Sekstant), przezskórne stabilizacje międzywyrostkowe (Inspace, Aperius), przezskórna nukleoplastyka mechaniczna (Decompressor), oraz wertebroplastyka najnowocześniejszym cementem wysokiej gęstości Confidence i balonowa kyfoplastyka KyphX oraz jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy stentowanie złamanego kręgosłupa systemem VBS (vertebral body stent) czy stabilizację boczną XLIF systemem Oracle (2010). Dysponujemy także sytemami tylnych stabilizacji kręgosłupa szyjnego śrubami (Summit, Vertex Max oraz Axon).

Obecnie wykonujemy ponad tysiąc osiemset operacji neurochirurgicznych rocznie.

Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W Oddziale działa 10 terminali komputerowych w ramach wewnątrzszpitalnej sieci oferującej, poza modułami zleceń lekarskich, dostęp do systemu teleradiologicznego umożliwiającego ogląd i analizę obrazów radiologicznych uzyskiwanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (rtg, TK, DSA) przy użyciu klasycznych przeglądarek internetowych. Trzeba podkreślić, że w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu działa jeden z kilku w Polsce 128-rzędowych tomografów komputerowych, dających m.in. możliwość błyskawicznej diagnostyki naczyniowej pacjentów neurochirurgicznych.


Terminale komputerowe w Oddziale posiadają szybkie sztywne łącze z Internetem umożliwiające stały dostęp do piśmiennictwa, konsultacje i konferencje internetowe z ośrodkami klinicznymi w kraju i na świecie. Szczególnie bliskie kontakty łączą nasz Ośrodek z naszymi zagranicznymi Nauczycielami: Prof. Gazi Yasargilem i Dr Ali Kristhem (Little Rock, USA), Prof. Takanori Fukushimą (North Carolina, USA), Prof. Yuhą Herniesniemi (Helsinki, Finlandia), Prof. Vinco Dolencem (Ljubljana, Słowenia) czy Prof. Saleemem Abdulraufem (St.Louis,USA).

Przy Oddziale działa Poradnia Konsultacyjna, mieszcząca się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przy Alei Witosa 26 (poradnia zlokalizowana jest na parterze, na lewo od wejścia do Oddziału w pięknym nowym module Poradni Urazowo-Ortopedycznej).
Jest czynna codziennie w godzinach od 11.00 do 14.00.


Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej pod numerem 77 45 20 111 i 77 45 20 150 lub przez internet (). Do Poradni mogą być kierowani pacjenci z całego województwa, pacjent powinien posiadać do konsultacji wszelką dotychczasową dokumentację medyczną.

Zainteresowania naukowe Zespołu zaowocowały już powstaniem ponad 150 doniesień naukowych prezentowanych na sympozjach krajowych i zagranicznych i/lub publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Koncentrują się wokół wykorzystania matematyki nieliniowej w analizie danych biomedycznych, mikroanatomii i spondyloneurochirurgii. W tym zakresie stale współpracujemy z:
 

 • INSTYTUT FIZYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 • DEPT.OF NEUROSURGERY, ST LOUIS UNIVERSITY, MI, USA

 

Doniesienia naukowe lekarzy Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zostały zakwalifikowane do prezentacji na wielu kongresach krajowych i międzynarodowych, m.in. na Światowych Kongresach Neurochirurgów w Amsterdamie-1997, Sydney-2001, Marrakeshu-2005, w Bostonie-2009, Soeulu-2014 i przez najmłodsze pokolenie w Istanbule-2017 oraz na Europejskich Kongresach Neurochirurgów w Lizbonie-2004, Glasgow-2007 i Rzymie-2011. 

Oddział Kliniczny Neurochirurgii USK we współpracy z Vital Medic Education w Kluczborku jest organizatorem prestiżowego szkolenia: Poland Microsurgery Course, podczas którego uczestnicy szkolą się w zakresie wykonywania mikroanastomoz naczyniowych na szczurach pod okiem legendarnej instruktorki i wieloletniej współpracowniczki prof. Gaziego Yarargila - Rosmarie Frick z Zurichu. Organizujemy także cykliczne kursy 101 Introduction to Neurosurgery for Medical Students wwe współpracy z Prezydentem Walter E Dandy Neurosurgical Society Prof. Saleemem Abdulraufem.


W bieżącej działalności Oddział jest wspomagany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie NEURO - organizację pożytku publicznego założoną przez lekarzy zatrudnionych w Oddziale.


Oddział i Klinika Neurochirurgii USK w Opolu obchodzący w 2022r. swoje 25-lecie, będzie organizatorem IX Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, który odbędzie się w Opolu w dniach 17-19.11.2022 pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Prezydenta Miasta Opole i Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Opolu.
https://www.zjazdptchk.pl


lokalizacja.pngLokalizacja

Oddział Neurochirurgii znajduje się na wysokim parterze w budynku A

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Przewiń do góry