Coraz więcej studentów i uczniów kierunków medycznych odbywa praktyki w naszym szpitalu

Data publikacji:
23/06/2023

Szkolenie BHP dla studentów przed rozpoczęciem praktyk.

Na zdjęciu szkolenie rozpoczynających praktyki studentów z Martą Lisowską, specjalistką BHP w naszym szpitalu. 

- Praktyki w naszym szpitalu podejmują głównie studenci kierunku lekarskiego, ale też pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii czy dietetyki. Chętnych przybywa z roku na rok.  W tym roku to już blisko 800 osób - informuje Magdalena Kalińska, koordynator z Działu Organizacyjno-Prawnego. 

- W  tym roku oprócz 600 osób studiujących medycynę na Uniwersytecie Opolskim, którym zapewniamy przyjęcie na praktyki w pierwszej kolejności, mamy zgłoszenia studentów z Wydziału Nauk o Zdrowiu UO, Politechniki Opolskiej, PANS w Nysie i innych uczelni medycznych z kraju, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, uniwersytetów medycznych w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach czy Gdańsku. Dotychczas spoza UO przyjęliśmy już ok. 200 zgłoszeń studentów i uczniów, podczas gdy w całym 2022 r. było ich ok. 250 – podaje Magdalena Kalińska.

- Organizując praktyki, dajemy studentom i uczniom możliwość przyjrzenia się specyfice i warunkom pracy w naszym szpitalu, co w przyszłości - mamy nadzieję - przełoży się na chęć podjęcia u nas zatrudnienia - komentuje dr n. med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa. - Wymaga to od naszego personelu dodatkowego zaangażowania, za co każdemu serdecznie dziękuję. To taka nasza wspólna inwestycja w zapewnienie opieki dla pacjentów z województwa opolskiego.

- Do zintensyfikowania i rozszerzenia kształcenia praktycznego zobowiązaliśmy się 6 lat temu, kiedy szpital został przejęty przez Uniwersytet Opolski, w związku z uruchomieniem w Opolu kierunku lekarskiego - przypomina Dariusz Madera, dyrektor generalny. - Zatrudniliśmy w tym czasie nowych pracowników - dydaktyków z tytułami naukowymi, przygotowaliśmy sale seminaryjne do prowadzenia zajęć. Także z myślą o rozwoju naukowym studentów uruchomiliśmy jesienią 2022 r. Centrum Naukowo-Badawcze - wylicza dyrektor generalny.

Przewiń do góry