Bank Krwi

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi

icotel_0.png Telefony kontaktowe

Kierownik

  77 45 20 350

Pracownia Immunologii

  77 45 20 332

Bank Krwi

   77 45 20 333


e-mail:


Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej działa w strukturze szpitala jako samodzielna jednostka organizacyjna połączona z Bankiem Krwi. Wpisana jest do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) pod numerem 0193.

personel.png Personel
Kierownik: mgr Magdalena Białokur – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Zespół Pracowni Immunologii i Banku Krwi liczy 15 osób (diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej) – to wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

infoicon.png Nasza działalność:

Badania wykonywane są techniką mikrometody kolumnowej na wysokiej klasy autoanalizatorach.

Program informatyczny do obsługi pracowni i banku krwi pozwala na szybkie wyszukanie pacjenta w bazie danych wraz z kompletną historią transfuzji danego pacjenta, z pełnym przeglądem wykonanych badań oraz pełną historią każdego komponentu krwi. Podstawową zaletą wprowadzenia automatyzacji i informatyzacji do wykonywania badań przedtransfuzyjnych jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów leczonych krwią.

Pracujemy 7 dni w tygodniu. Zaopatrujemy całodobowo oddziały szpitalne w krew i jej składniki.

Bierzemy udział w krajowych i międzynarodowych zewnętrznych kontrolach jakości badań immunohematologicznych, uzyskując bardzo dobre wyniki w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznych organizowanym jest przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Międzynarodowej Zewnętrznej Kontroli Jakości organizowanej przez szwajcarską firmę BioRad.

Potwierdzeniem udziału w zewnętrznych kontrolach jakości są posiadane przez nas certyfikaty i świadectwa uczestnictwa.

Zakres badań wykonywanych w Pracowni Immunologii obejmuje:

  • oznaczenie grup krwi w układzie ABO i antygenu D z układu Rh,
  • przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych w surowicy i osoczu skierowanych do antygenów krwinek czerwonych,
  • wykonywanie próby zgodności serologicznej między dawcą a biorcą przed przetoczeniem krwi,
  • bezpośredni i pośredni test antyglobulinowy,
  • oznaczenie grup krwi do trwałej ewidencji (wydanie karty grupy krwi – KrewKarta). Celem trwałej ewidencji wyników badań grup krwi jest ułatwienie leczenia krwią, zwłaszcza w przypadkach nagłych, dotyczących pojedynczych osób jak i grup ludności podczas katastrof czy klęsk żywiołowych.

infoicon.png  O KrewKarcie

Drogi Pacjencie!

Jeśli miałeś wykonane oznaczenie grupy krwi w naszym szpitalu, to możesz się zgłosić do naszej Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i na podstawie wykonanych przez nas badań poprosić o wydanie „Karty Grupy Krwi” (KrewKarta), która jest wiarygodnym dokumentem stwierdzającym grupę krwi, honorowanym przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia i krwiodawstwa.

Jeśli nie posiadasz jeszcze oznaczonej grupy krwi to również możesz zgłosić się do naszej pracowni i wykonać określone badania w celu oznaczenia swojej grupy krwi oraz wejść w posiadanie niezwykle ważnego dokumentu jakim jest KrewKarta.

Posiadanie takiej karty jest bezcenne – szczególnie w skrajnych sytuacjach, gdy o przeżyciu decydują minuty. Osoba posiadająca KrewKartę może natychmiast otrzymać krew ratującą życie.

Każdy z nas bez względu na wiek, płeć, czy stopień ryzyka zawodowego powinien posiadać swoją KrewKartę. Raz wyrobiona KrewKarta towarzyszy nam przez całe życie i jest pomocna przy jego ratowaniu.

lokalizacja.pngLokalizacja

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Wejście do Pracownii Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi znajduje się w budynku D po prawej stronie klatki schodowej prowadzącej na I piętro do poradni specjalistycznych

Przewiń do góry