6 lat działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Grubo ponad milion pacjentów przyjętych w tym czasie

Data publikacji:
29/06/2023

Ortopedyczny zabieg stabilizacji miednicy. 

- W szóstym roku działalności szpitala uniwersyteckiego uruchomiliśmy Centrum Naukowo-Badawcze, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, zakończyliśmy jedne inwestycje i rozpoczęliśmy następne, wprowadziliśmy nowe usługi medyczne - podsumowuje Dariusz Madera, dyrektor generalny.

W czerwcu mija 6 lat, kiedy organem tworzącym szpital przy al. Witosa jest Uniwersytet Opolski. - Z podsumowania na pięciolecie wynikało, że zrealizowaliśmy inwestycje i zakupy za 150 mln zł. W szóstym roku uruchomiliśmy Centrum Naukowo-Badawcze i zakończyliśmy inwestycje i działania profilaktyczne z dofinansowaniem unijnym z poprzedniego rozdania na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa, m.in. termomodernizację kompleksu szpitalnego od ulicy Górnej, doposażenie w nowy sprzęt, m.in. rezonans i karetkę N do transportu noworodków, programy rehabilitacyjne i prozdrowotne - podaje Dariusz Madera.

Z własnych pieniędzy szpital sfinansował m.in. uruchomiony od kwietnia br. nowy system parkingowy i doposażenie oddziałów, w tym bloku operacyjnego, a z pożyczki z banku BGK - wymianę wind. Z Fundacji WOŚP USK pozyskał sprzęt do diagnostyki laryngologicznej i okulistycznej, a CH Turawa Park jako organizator rajdu charytatywnego sfinansowała doposażenie Poradni Okulistyki Dziecięcej.

- Najnowsza rozpoczęta nasza inwestycja to montaż urządzeń nowoczesnej elektrociepłowni za ponad 20 mln zł, na co mamy zagwarantowane dofinansowanie unijne od opolskiego marszałka - zapowiada dyrektor Madera.

- W 2022 r. wróciliśmy do pełnej działalności medycznej, utrudnionej we wcześniejszych latach z powodu pandemii - relacjonuje dr n med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa. - Porównanie danych z lat 2021 i 2022 pokazuje, że w każdym obszarze naszej aktywności medycznej zanotowaliśmy kilkuprocentowe wzrosty. Łącznie w roku ubiegłym przyjęliśmy niemal 216 tys. pacjentów, tj. o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wprowadzaliśmy nowe metody leczenia m.in. w kardiologii czy chirurgii. Rozszerzyliśmy zakres działalności, m.in. w obszarze endokrynologii i laryngologii, a uruchomienie punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzupełniło koszyk świadczeń udzielanych na terenie naszego szpitala: mamy poradnie specjalistyczne, oddziały i SOR, NiŚOZ oraz POZ prowadzony przez spółkę miejską.   

Dyrektor Kucharski zwraca też uwagę na rozwój działalności naukowej i dydaktycznej: szpital miał swój debiut jako sponsor badań klinicznych; lekarze realizowali projekty naukowe o skali ogólnopolskiej i światowej, a pierwsi studenci kierunku lekarskiego zakończyli z sukcesem 6-letni cykl nauki, o czym świadczą wyniki egzaminu LEK oraz nagrody i wyróżnienia na konferencjach naukowych; znacząco wzrosła też liczba zainteresowanych praktykami zawodowymi w naszej placówce wśród studiujących i uczących się w zawodach medycznych. 

Ta dynamiczna działalność szpitala klinicznego była zauważana i doceniania na zewnątrz, czego dowodem są, m.in. 8. miejsce w kategorii „Instytuty i Szpitale Kliniczne” w 7. edycji rankingu "Liderzy Zarządzania - najlepiej zarządzane szpitale publiczne", nagroda finansowa dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na doposażenie w sprzęt, za aktywność w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, czy wyróżnienia i miejsca w konkursach „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom” i „Zdrowa Przyszłość - Inspiracje”

- Tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie podwaliny, jakie dla jednostki uniwersyteckiej dał szpital uruchomiony przy al. Witosa w 1991 r., a w 2017 r. został przekazany przez Samorząd Województwa Opolskiego Uniwersytetowi Opolskiemu, w związku z uruchomieniem w Opolu kierunku lekarskiego. Z perspektywy 6 lat widać, że wymienione inwestycje i zasilenie dotychczasowej kadry nowymi specjalistami dało pobudzający efekt. Za ciężką pracę bardzo całemu zespołowi dziękuję, życząc takiej samej wytrwałości w realizowaniu kolejnych wspólnych projektów i zadań - podsumowuje dyrektor generalny Dariusz Madera.

 

Przewiń do góry