Oddział Pediatrii

Data publikacji:
15/11/2021

icotel_0.pngTelefony kontaktowe
e-mail:

kierownik oddziału 77 45 20 290
dyżurka pielęgniarek I 77 45 20 781
pokój lekarzy I 77 45 20 782
sekretariat 77 45 20 784
pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 785
z-ca kierownika oddziału 77 45 20 790
dyżurka pielęgniarek II 77 45 20 791
pokój lekarzy II 77 45 20 792
psycholog 77 45 20 769

personel.pngPersonel

Kierownik Oddziału:
dr hab. n. med. Agata Chobot

Zastępca Kierownika Oddziału, Kierownik Pododdziału Pediatrii i Alergologii:
dr n. med. Janusz Zaryczański - Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii 

Zastępca Kierownika Pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej:
lek. Sławomir Rak

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Krystyna Gębuś-Dinter  - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 

Oddział Pediatrii posiada w swej strukturze dwa pododdziały: 

 • Pododdział Pediatrii i Alergologii
 • Pododdział Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej

Nasz zespół:

 • 11 specjalistów II stopnia z pediatrii, w tym specjalistów z zakresu alergologii, diabetologii, gastroenterologii dziecięcej, reumatologii oraz specjalizujących się w diabetologii i endokrynologii dziecięcej, pulmonologii dziecięcej oraz alergologii
 • Rezydenci (pediatria, pulmonologia dziecięca)
 • Zespół pielęgniarski, w tym specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz edukatorzy diabetologiczni
 • Dwie dietetyczki
 • Fizjoterapeuta
 • Dwie psycholożki

Oddział posiada 27 łóżek, pełni całodobowy dyżur, przyjmując i zaopatrując pacjentów do 18 roku życia. Jako ośrodek referencyjny II stopnia przyjmuje pacjentów trudnych diagnostycznie i terapeutycznie z oddziałów dziecięcych całego województwa opolskiego.

Oddział specjalizuje się między innymi w diagnostyce i terapii alergii, cukrzycy i innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego, krążenia i moczowego, zaburzeń krzepnięcia krwi oraz otyłości i chorób endokrynologicznych.

Od wielu lat ściśle współpracujemy z wiodącymi w kraju ośrodkami klinicznymi i instytutami prowadzącymi badania nad nowymi metodami leczenia i diagnostyki chorób dzieci takimi jak na przykład wszystkim znane Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, czy Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Dostępna w oddziale diagnostyka to, między innymi:

 • - alergologiczna: testy uczuleniowe, próby prowokacyjne, poziomy przeciwciał specyficznych, spirometria, odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych, pneumografia impedancyjna do oceny kontroli astmy u dzieci.
 • - diabetologiczna: leczenie stanów ostrych, kompleksowa diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, holistyczna opieka nad pacjentem z cukrzycą (w tym edukacja pacjentów i objęcie opieką psychologiczną), opieka diabetologiczna poszpitalna, edukacja prowadzona jest w wyodrębnionej i odpowiednio wyposażonej Sali Edukacji Diabetologicznej.

Oddział legitymuje się certyfikatem międzynarodowej sieci SWEET

sweet logo dobre.png 

sweet2.jpeg

Należy do organizacji INNODIA (www.innodia.org), która łączy badaczy akademickich, firmy farmaceutyczne, lekarzy oraz pacjentów w celu opracowania nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu cukrzycy typu 1 i posiada certyfikat akredytacyjny do prowadzenia badań klinicznych w tym zakresie.

Logo innodia  PDFCertyfikat akredytacyjny INNODIA (761,10KB)

 • - gastroenterologiczna: wodorowe testy oddechowe, pH-metria z impendancją, manometria przewodu pokarmowego, endoskopowe badania przewodu pokarmowego: gastroskopia, kolonoskopia, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego, również w znieczuleniu ogólnym.
 • - endokrynologiczna: choroby tarczycy, otyłość i zespół metaboliczny, zaburzenia miesiączkowania i dojrzewania płciowego.
 • - kardiologiczna: UKG, EKG, Holter RR, Holter EKG
 • - reumatologiczna: diagnostyka chorób zapalnych tkanki łącznej i stawów (w tym MIZS, tocznia rumieniowatego, zapaleń naczyń)
 • - nefrologiczna: cystografia mikcyjna, scyntygrafia.

Całodobowym wsparciem dla oddziału służą zakłady: Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikrobiologii, Patomorfologii, Rehabilitacji, Diagnostyki Obrazowej (z możliwością wykonywania wszystkich dostępnych badań radiologicznych, łącznie z badaniami ultrasonograficznymi, tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym). Współpracujemy również z pozostałymi oddziałami szpitalnymi: Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków, Chirurgią Dziecięcą, Kardiologią, Laryngologią, Neurochirurgią, Okulistyką, Ortopedią, Urologią.

 

Informacje dotyczące pobytu na oddziale:

Ustalanie terminu planowego przyjęcia do oddziału: osobiście lub telefonicznie (77 45 20 792). 

Zgłaszając się z dzieckiem do szpitala, należy obowiązkowo mieć ze sobą:

 • dotychczasową dokumentację medyczną dziecka (poprzednie wypisy z innych szpitali, wyniki badań, karty informacyjne z Izb Przyjęć czy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych),
 • listę aktualnie przyjmowanych przez dziecko leków,
 • Książeczkę Zdrowia Dziecka,
 • skierowanie, jeśli zostało wydane i ma stanowić podstawę przyjęcia do szpitala.

Sale dla pacjentów: Oddział dysponuje salami z łazienkami: 2-osobowymi oraz jednoosobową izolatką. W większość sal chorych to sale 2 osobowe, poza tym 3- i 1-osobowe. Zapewnia to zachowanie, w miarę naszych możliwości, intymności i miłej atmosfery w trakcie pobytu dzieci na oddziale. Przy dziecku całodobowo może przebywać rodzic/opiekun prawny lub inna bliska osoba. Osoba ta ma do dyspozycji bezpłatny rozkładany fotel (dzięki uprzejmości Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

Posiłki dla opiekunów: Osoba przebywająca z dzieckiem może skorzystać z możliwości wykupienia dla siebie obiadu, który można zjeść w pomieszczeniu socjalnym dla rodziców, gdzie dostępna jest także lodówka, czajnik i kuchenka mikrofalowa.

Pobyt dziecka na oddziale umila przedszkole pod opieką wychowawców, dzieci w wieku szkolnym mają prowadzone zajęcia lekcyjne, zgodnie z obowiązującym programem szkolnym, pod kierunkiem nauczycieli, a po południu zajęcia terapeutyczne prowadzi pedagog. W czwartki zapraszamy rodziców przebywających w oddziale w trakcie hospitalizacji dziecka na warsztaty żywieniowe prowadzone przez dietetyka: „O żywieniu dzieci prosto, nowocześnie i praktycznie. Aktualne zalecenia dotyczące żywienia niemowląt i dzieci”.
 

PLANOWE PRZYJĘCIE DO SZPITALA – DZIECKO Z CUKRZYCĄ

Rekomendujemy założenie Internetowego Konta Pacjenta na https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta , co pozwala na łatwy podgląd i dostęp do kodów swoich e-recept, e-zleceń itd.!

Obowiązkowo do przyjęcia proszę przygotować:

 • odczyty z ostatnich 2-4 tygodni z urządzeń monitorujących glikemię: 
  • pomp insulinowych (bazy, historia bolusów, wypełniania, historia kalkulatora bolusa)
  • glukometrów (np. Contour Plus)
  • CGM
  • FGM – Free Style Libre (tendencje dobowe, podsumowanie tygodnia)
 • wynik ostatniej HbA1C
 • ostatni wypis ze szpitala z  pobytu związanego z cukrzycą i inną dokumentację medyczną

 

Poradnie dziecięce współpracujące z oddziałem:

 

lokalizacja.png Lokalizacja oddziału

Oddział Pediatrii  znajduje się na pierwszym piętrze w budynku

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Przewiń do góry