Inwestycja za ponad 5 mln zł. Komfortowe miejsca hospitalizacji dla najmłodszych pacjentów USK

01/06/2021
Otwarcie zmodernizowanego oddziału Pediatrii USK w Opolu.

Wydzielone części diabetologiczno-gastrologiczna i ogólnopediatryczna z alergologią; każda z oddzielnym punktem pielęgniarskim i pokojami zabiegowymi. Sale chorych, ozdobione grafikami, z osobnymi łazienkami. Tak wygląda przebudowany Oddział Pediatrii USK, który uroczyście otwarto w Dniu Dziecka. 

Kompleksowa modernizacja oddziału kosztowała ponad 5 mln zł. Polegała na nowej aranżacji przestrzeni na pierwszym piętrze budynku głównego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, w której położono nowe instalacje sanitarne, elektryczne, klimatyzacji i wentylacji, informatyczne oraz wewnętrznego monitoringu.

Powstały odpowiadające nowoczesnym standardom europejskim jedno- i dwuosobowe sale dla 37 chorych, z osobnymi łazienkami. Oddział podzielono na część diabetologiczno-gastrologiczną i ogólnopediatryczną z alergologią, z których każda ma oddzielny punkt pielęgniarski i pokoje zabiegowe.

- „Bardzo nas cieszy, że dzięki wsparciu unijnemu i z budżetu państwa możemy systematycznie modernizować szpital i doposażać go w najnowszej generacji urządzenia, co pomaga nam leczyć pacjentów w komfortowych i bardziej bezpiecznych, między innymi z punktu widzenia epidemiologicznego, warunkach. Ważna dla była także możliwość poprawienia warunków pracy dla naszego personelu” - mówi Dariusz Madera, dyrektor generalny USK.

- „W nowym oddziale mamy precyzyjnej wydzielone części dla celów hospitalizacji dzieci wymagających diagnostyki i leczenia chorób nieinfekcyjnych, co pozwala nam na chronienie tych pacjentów przed zakażeniami - infekcjami, które są powodem ostrych przyjęć do szpitala pozostałej grupy dzieci” - wskazuje dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Oddziału Pediatrii USK w Opolu.

Oddział został wyposażony m.in. w nowy sprzęt medyczny (kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe i infuzyjne, inhalatory, aparat do manometrii, walizki reanimacyjne) ale także: specjalne łóżka dla niemowląt i dzieci przedszkolnych, łóżka elektryczne z regulacją wysokości, stoliki do badania i pielęgnacji niemowląt, fotele do pobierania krwi czy wózki zabiegowe.

- „Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i przebudowie możliwe będzie bardziej elastyczne dostosowywanie sal chorych i pracy oddziału do bieżących potrzeb regionu” - dodaje prof. Agata Chobot i jako przykład wskazuje choćby regulowane łóżka, które można dopasowywać do wieku i wielkości pacjenta.

Nowością jest też poczta pneumatyczna do przesyłania do laboratorium próbek pobranych na oddziale od pacjentów. To specjalny zainstalowany w ścianach system, w którym próbki pakowane są w bezpieczne tuby, a te dostarczane bezpośrednio do szpitalnego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Wyniki pracownicy oddziału odczytują w systemie komputerowym.

- „W trakcie remontu wydzielono również pokój socjalny dla rodziców, gdzie osoby towarzyszące dzieciom w hospitalizacji mogą ogrzać sobie posiłek” -  opisuje pielęgniarka oddziałowa Krystyna Gębuś–Dinter. - „Dostępne znowu będą wyremontowane i doposażone świetlica oraz sala sensomotoryczna. Przygotowaliśmy też pokój do spotkań z psychologiem i salę edukacji diabetologicznej” - dodaje. 

Dyrektor Dariusz Madera wyjaśnia, że oddana właśnie inwestycja jest elementem większego projektu, na które szpital pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 27 mln zł. - "Dotychczas wyremontowaliśmy i kupiliśmy sprzęt na oddziały Chorób Wewnętrznych i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, przygotowaliśmy też pomieszczenia dla nowo zakupionego z tej samej puli tomografu oraz sfinansowaliśmy zakup nowoczesnych urządzeń medycznych na Oddział Neurochirurgii, do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Mikrobiologii i Pracowni Toksykologii Zakładu Medycyny Sądowej" - wylicza dyrektor.