Program rehabilitacji kardiologicznej dla osób zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem rynku pracy z powodu chorób układu krążenia realizuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Rozpoczął się nabór

08/06/2021
Sala rehabilitacyjna w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

„Ćwicz i żyj zdrowo” to bezpłatny program rehabilitacyjny dla mieszkańców województwa opolskiego, od 18 lat do wieku emerytalnego, po przebytych chorobach i zabiegach sercowo-naczyniowych, finansowany z puli unijnej, którą dysponuje urząd marszałkowski w Opolu.

W ramach programu zaplanowano 5-tygodniowe zajęcia w trybie ambulatoryjnym: warsztaty edukacyjne, ćwiczenia sportowe, rehabilitację zawodową, konsultacje z psychologiem i dietetykiem.

Następnie - po upływie 2 i 4 miesięcy od zakończenia tych zajęć - kontrolne konsultacje telefoniczne, a po 6 miesiącach – wizytę kontrolną z wydaniem karty informacyjnej dla lekarza prowadzącego pacjenta.  

Z programu będzie mogło skorzystać 430 osób. Jest on dedykowany dla  mieszkających w województwie opolskim, w okresie aktywności zawodowej tj. od 18 r. ż. do osiągnięcia wieku emerytalnego, po przebytych chorobach i zabiegach sercowo-naczyniowych (np. chorobie niedokrwiennej serca, ostrym zespole wieńcowym, niewydolności serca, po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego lub innej operacji kardiologicznej); posiadających wskazania medyczne do udziału w takim programie; których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Warunkiem przystąpienia do programu jest uzyskanie przez pacjenta pisemnej zgody lekarza prowadzącego (np. kardiologa, kardiochirurga, lekarza POZ) oraz wypełnionej przez lekarza ankiety dotyczącej czynników ryzyka.

Dokumenty aplikacyjne dostępne są do pobrania pod adresem: http://www.usk.opole.pl/index.php/szpital/rehabilitacja-kardiologiczna lub w biurze projektu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 663 070 775, w godz. 12.00 - 14.30.

Przystępując do projektu, uczestnik zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych działaniach.
 

Szczegółowe informacje o programie:

Interwencja kardiologiczna w trybie ambulatoryjnym trwa 5 tygodni i przewiduje:

  • grupowe warsztaty edukacyjne (5 warsztatów) - raz w tygodniu /45 min./
  • zajęcia/ aktywności fizycznej (10 sesji) - dwa razy w tygodniu /60 min./
  • rehabilitację zawodową - 2 spotkania /60 min./
  • indywidualne konsultacje z psychologiem - 2 spotkania /60 min./
  • indywidualne konsultacje z dietetykiem - 2 spotkania /60 min./.

Po zakończeniu interwencji ambulatoryjnej po 2 i 4 miesiącach zaplanowano kontrolne konsultacje telefonicznie w zakresie przestrzeganie zaleceń i kontynuacji ćwiczeń.

Po 6 miesiącach nastąpi wizyta kontrolna i wydanie karty informacyjnej dla lekarza prowadzącego z NFZ.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest dostarczenie zalecenia udziału w programie rehabilitacyjnym oraz wypełnienie dokumentów projektowych:

  • oświadczenia uczestnika projektu,
  • formularza uczestnictwa.

Udział w projekcie, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, jest bezpłatny.