Przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynków szpitalnych możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu

21/07/2021
Rektor UO prof. Marek Masnyk, dyrektor USK w Opolu Dariusz Madera, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i wiceprezydent Małgorzata Stelnicka.

Niemal 6,2 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na zainstalowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, w ramach projektu złożonego przez Urząd Miasta Opola.

W środę w ratuszu prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podpisał z dyrektorem generalnym szpitala Dariuszem Maderą, w obecności rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. Marka Masnyka, umowę w sprawie realizacji projektu pn. „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu”.

Miasto pozyskało na niego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z puli na ochronę środowiska.

- „Zlikwidujemy kotłownię węglową, a podłączymy szpital do sieci gazowej. Zaplanowaliśmy układ kogeneracyjny, złożony z dwóch silników gazowych, co pozwoli nie tylko na uzyskanie ciepła, ale także chłodu i energii elektrycznej dla naszych potrzeb” - wyjaśniał Dariusz Madera podczas konferencji prasowej. - Zabezpieczenie ciągłości produkcji ciepła na wypadek awarii czy zwiększonego zapotrzebowania będą dwa kotły gazowo-olejowe.

– „Dzięki temu zrezygnujemy z paliw stałych, co pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w dzielnicy, która jest gęsto zaludniona. Ten projekt ma duże znaczenie dla ochrony powietrza i środowiska naturalnego, ale także zdrowia ludzkiego – podkreślił dyrektor Madera.

Prof. Marek Masnyk, rektor UO, pod który podlega szpital przy al. Witosa, wyjaśnił, że po likwidacji spalarni odpadów medycznych, o co zabiegali mieszkańcy z sąsiedztwa, przyszedł czas na zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny . - "Cieszę się, że potrafiliśmy wspólnie z miastem połączyć siły i przystąpić do tego działania" - ocenił rektor Masnyk.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski wskazał, że dzięki partnerstwu ze szpitalem i pozyskaniu dofinansowania unijnego z regionalnego programu uda się zrealizować w Opolu dwa ważne zadania w obszarze ochrony środowiska: wymianę źródła ciepła w uniwersyteckiej placówce oraz ogrodzie zoologicznym, kojarzonym jako zielone płuca miasta. 

- Łącznie projekt ten będzie kosztował niemal 15 mln zł, z udziałem własnym miasta i szpitala w zakresie swoich zadań na poziomie niemal 40 procent - podał prezydent Wiśniewski. - Wysokość wkładu własnego miała znaczenie przy ocenie projektów, stąd taki nasz udział - podkreślił Arkadiusz Wiśniewski.

Modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacje budynków szpitala przy al. Witosa mają kosztować ponad 9,8 mln zł z dofinansowaniem w wysokości niemal 6,2 mln zł.

Prace będą polegały na rozbiórce i demontażu dotychczas używanych kotłów i urządzeń, a następnie - montażu agregatu kogeneracyjnego. Łączna moc silników zainstalowanych w ramach zadania będzie wynosić 1,11 MW mocy cieplnej oraz 0,996 MW mocy elektrycznej. Dodatkowo każdy z dwóch kotłów gazowo-olejowych będzie miał moc 3 MW.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie także termomodernizacja kilku budynków USK: technicznego, budynku TRAFO, Mikrobiologii, Patomorfologii oraz Medycyny Sądowej. Będzie ona polegała na dociepleniu ścian i stropodachów, wymianie okien i drzwi, pokryciu na nowo dachów.

– „To przełoży się na zmniejszenie zużycia energii, co także będzie miało pozytywny wpływ na środowisko: ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających – wskazuje Marcin Miga, dyrektor ds. administracyjnych szpitala.

Efektem całego projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 8 324,81 tony CO2 na rok, a pyłu zawieszonego PM10  - na poziomie - 9,7 tony, dla części dotyczącej szpitala odpowiednio: 7 738,65 tony CO2 i PM10 7,23 tony PM10.

Prace w USK mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Projekt ma zakończyć się do maja 2023 r. 

.