Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wyróżniony w konkursie „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”

30/04/2021
Wręczenie wyróżnienia dla USK: Dariusz Madera (od lewej), Sabina-Kubiciel-Lodzińska i Roland Kulig.

- Bardzo nas cieszy to wyróżnienie, bo to znak, że we właściwy sposób stawiamy pierwsze kroki w zatrudnianiu obcokrajowców. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać lekarzy do pracy w szpitalu tymczasowym i liczmy, że po wygaśnięciu epidemii zasilą nas w szpitalu macierzystym – komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK.

Szpital otrzymał wyróżnienie w regionalnym konkursie organizowanym przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzkim Urzędem Pracy i Agencją Pracy APN. Patronem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

- Konkurs był dedykowany pracodawcom zatrudniających obcokrajowców, w związku z rosnącym udziałem liczby takich pracowników w Polsce i województwie – wyjaśnia dr Sabina Kubiciel-Lodzińska z Wydziału Ekonomii i Zarządzania PO.

- Postanowiliśmy wyróżnić pracodawców, którzy traktują cudzoziemców na równi z rodzimymi pracownikami, doceniają różnorodność, jaką dają wielokulturowe zespoły – dodaje.

Roland Kulig z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki mówi, że rolą tej jednostki, podlegającej pod Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jest m.in. wspieranie pracodawców w pozyskiwaniu pracowników. – Sytuacja covidowa w niektórych branżach spotęgowała problemy z brakiem kadr oraz potrzebę wzrostu zatrudnienia. Obcokrajowcy uzupełniają tę lukę. Widzimy, że przyszłość opolskiej i polskiej gospodarki będzie musiała się opierać o otwarcie na tych pracowników – powiedział.    

- Przewidujemy, że udział pracowników cudzoziemskich w naszym zespole będzie się zwiększał, bo borykamy się z problemem luki pokoleniowej wśród personelu medycznego, szczególnie lekarskiego i pielęgniarskiego, której nie da się szybko uzupełnić. A z drugiej strony, jak popatrzymy na wskaźniki demograficzne, to będziemy potrzebować coraz więcej osób do pracy – ocenił dyrektor Madera.

I dodał, że szpital nie tylko zatrudnia cudzoziemców, ale też prowadzi współpracę międzynarodową z uczelniami i jednostkami akademickimi z innych krajów.