Obecność studentów

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 

W związku z prowadzeniem przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu działalności dydaktycznej informujemy, że w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych mogą być obecni studenci nauk medycznych.

 

Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 5 grudnia  1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537).