Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta (https://www.usk.opole.pl/index.php/dla-pacjentow-i-opiekunow/pelnomocnik-dyrektora-ds-praw-pacjenta)

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu powołany jest Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta, który rozpatruje sprawy związane z poszanowaniem praw pacjenta.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta Pani Adriana Mazurkiewicz - Fornalik przyjmuje od poniedziałku do piątku

w godz. 09:00 - 14:00 w pokoju 111 (blok D) tel. (77) 45 20 796, 697 603 030.


Source URL: https://www.usk.opole.pl/dla-pacjentow-i-opiekunow/pelnomocnik-dyrektora-ds-praw-pacjenta