Oddział Kardiochirurgii

icotelTelefony kontaktowe

 B-dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 712

  B-pokój anestezjologów 

  77 45 20 713

  telefon dla pacjentów 

  77 45 20 766

  kierownik

  77 45 20 770

  dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 771

  pokój lekarzy 

  77 45 20 772

  sekretariat + FAX 

  77 45 20 774

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 775

  sala pooperacyjna 

  77 45 20 776

  pokój perfuzjonistów 

  77 45 20 778

kachir@usk.opole.pl

 

personelPersonel

Kierownik Oddziału:
dr hab. n. med. Marek Cisowski, prof. UO
specjalista kardiochirurgii
e-mail: marek.cisowski@usk.opole.pl

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ewa Urbańczyk 

Kardiochirurdzy 

 • dr n.med. Jacek Kaperczak - specjalista chirurgii ogólnej i kardiochirurgii
 • dr n.med. Paweł Tomaszewski - specjalista kardiochirurg
 • dr n.med. Jerzy Stupała - specjalista kardiochirurg
 • dr n.med. Marcin Gładki
 • lek. med. Waldemar Szelka - specjalista chirurg
 • lek. med. Zbigniew Brzeziński - specjalista chirurg
 • lek. med. Piotr Daszkiewicz - specjalista chirurgii ogólnej i kardiochirurgii

Anestezjolodzy 

 • lek. med. Tadeusz Perkowski - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Mariusz Darmetko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Robert Kiwus - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Radosław Gawrońskii - specjalista anestezjologi i intensywnej terapii

 

charakterystykaCharakterystyka

Oddział Kardiochirurgii oferuje pełny zakres świadczeń w dziedzinie kardiochirurgii oprócz transplantacji serca

 • CHIRURGIA TĘTNIC WIEŃCOWYCH (BYPASSY)
 • Rewaskularyzacja mieśnia sercowego z rutynowym zastosowaniem pomostów tętniczych
 • Całkowita rewaskularyzacja mięśnia sercowego z zastosowaniem technik hybrydowych (kombinacja technik chirurgicznych i kardiologii interwencyjnej)
 • Kardiochirurgiia mało inwazyjna, na bijącym sercu, bez użycia krążenia pozaustrojowego - OPCAB
 • Łączone operacje tętnic wieńcowych i zwężonych tętnic szyjnych
 • Leczenie chirurgiczne powikłań zawału serca, pozawałowe VSD, niedokrwienna niedomykalność zastawki  mitralnej, pękniecie lewej komory serca
 • Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca
 • CHIRURGIA wad zastawkowych
 • Implantacja mechanicznych i biologicznych (stentowych i bezstentowych) zastawek serca
 • zabiegi naprawcze na zastawkach serca
 • Chirurgiczne leczenie urazów serca
 • Chirurgiczne leczenie guzów serca
 • Chirurgia aorty
 • Dysekcje aorty wstępującej, łuku aorty i aorty piersiowej
 • Chirurgia wad wrodzonych

Informator dla pacjentów

 

Szanowni Pacjenci

W związku z zakwalifikowaniem Pani/Pana do leczenia w tutejszym Oddziale Kardiochirurgii, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym tekstem
Przewidywane ryzyko zabiegu operacyjnego w skali EURO (www.euroscore.org)

UWAGA
Uznaje się pacjenta przygotowanego do zabiegu, jeśli są wykonane badania: UDP tętnic dogłowowych, szczepienie p/ wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW B 2 dawki).
Pacjent/rodzina współuczestniczy w przygotowaniu krwi do zabiegu - patrz poniżej.
Termin ustalonego przyjęcia prosimy jeszcze potwierdzić telefonicznie - tel. nr (077) 45 20 774 (sekretariat) godz. 8:00-15:00 lub (077) 45 20 772 (lekarz dyżurny, po godz. 15-ej).

W dniu przyjęcia proszę zgłosić się w Punkcie Przyjęć Planowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu około godz. 8:00 na czczo.

Osoby pobierające leki przeciwkrzepliwe (Syncumar, Acenocumarol, pochodne kwasu acetylosalicylowego: Aspiryna, Polopiryna, Acard, Bestpirin, pochodne tienopiryny: Plavix, Zylt, Areplex i inne) proszone są o odstawienie powyżej wymienionych leków na 7 dni przed planowym przyjęciem.
Ostatecznej kwalifikacji przyjęcia do Oddziału dokona lekarz w Izbie Przyjęć. W sytuacjach uzasadnionych (np. infekcja, niewłaściwe wyniki badań laboratoryjnych, nie odstawienie leków p/krzepliwych (wyżej wymienionych), przyjęcie może zostać wstrzymane i odłożone na termin późniejszy.

 

Do przyjęcia potrzebne są następujące dokumenty:

 

 • Skierowanie do Oddziału Kardiochirurgii.
 • Dowód osobisty.
 • Dokumentacja medyczna:

- wypis z oddziału kierującego i inne karty informacyjne z pobytu w szpitalu
- aktualna koronarografia (ważna 6 miesięcy od daty jej wykonania)
- zalecamy wykonanie badania przepływów w tętnicach (UDP t. dogłowowych) dla pacjentów powyżej 60 r.ż, oraz u pacjentów po udarach mózgu - (o badaniu decyduje pacjent)
- posiew z gardła i nosa w kierunku nosicielstwa gronkowca złocistego (skierowanie lekarz pierwszego kontaktu)
- potwierdzenie dokonanych 2 szczepień p/ wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW B)

Sugerujemy, aby dla swojego komfortu pobytu w szpitalu pacjent posiadał:

pas stabilizujący klatkę piersiową (można kupić w szpitalnej aptece 8:00-20:00)

środki higieny osobistej: (dezodorant, żel pod prysznic, balsam lub mleczko do ciała, 2 ręczniki, 2 gąbki ciemna i jasna), ręcznik papierowy w rolce, pojemnik na protezę zębową, jednorazowe maszynki do golenia pola operacyjnego 4 szt.

pidżama 2 komplety, co najmniej 3 podkoszulki, obuwie zastępcze

termometr lekarski 1 szt. (najlepiej elektroniczny), bateria R-9V - 2 sztuki

Ostatecznej kwalifikacji przyjęcia do Oddziału dokona lekarz w Izbie Przyjęć. W sytuacjach uzasadnionych (np. infekcja, niewłaściwe wyniki badań laboratoryjnych, nieodstawienie leków przeciwkrzepliwych (wymienionych wcześniej) przyjęcie może zostać wstrzymane i odłożone na termin późniejszy.
Do oddziału prosimy o zabranie małej torby, którą będzie można umieścić w szafce przyłóżkowej. Duże torby należy pozostawić w depozycie szpitalnym.
Odwiedziny w Sali Pooperacyjnej są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą Kierownika Oddziału.
Zalecana pora odwiedzin w oddziale w godzinach od 15:00-18:00. INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA NIE UDZIELA SIĘ TELEFONICZNIE, TYLKO OSOBIŚCIE OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ PACJENTA
Informacji o zdrowiu pacjenta udziela Kierownik Oddziału w terminach: PN-ŚR 16-17
Przed wejściem na oddział należy założyć obuwie ochronne. Płaszcze, kurtki należy zostawić w szatni, która znajduje się obok rejestracji ogólnej.

 RZECZY WARTOŚCIOWE TAKIE JAK: PIENIĄDZE, BIŻUTERIA, KLUCZE, TEL. KOMÓRKOWE ORAZ DOKUMENTY, NALEŻY ODDAĆ W IZBIE PRZYJĘĆ DO DEPOZYTU ZA POTWIERDZENIEM NA DRUKU DEPOZYTOWYM.
ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE, PIENIĄDZE, DOKUMENTY NIEZŁOŻONE DO DEPOZYTU SZPITAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Bardzo prosimy o ścisłe dostosowanie się do zaleceń, czym Państwo znacznie ułatwią nam pracę. Umożliwiając pełne skupienie się na zapewnieniu najlepszej opieki nad pacjentem w trakcie leczenia.

Szczegółowych informacji na temat rodzaju zabiegu udzieli chirurg operujący a o znieczuleniu, anestezjolog w oddziale.

Krew i preparaty krwiopochodne są najcenniejszym z celów. Nic nie jest w stanie jej zastąpić i nie możemy jej zakupić, musi ją ktoś honorowo oddać. By w sposób bezpieczny przeprowadzć zabieg operacyjny na sercu dużych naczyniach krwionośnych konieczne jest przygotowanie odpowiedniego zapasu krwi i jej preparatów. Stąd nasza prośba o współuczestnictwo pacjenta, jego rodziny znajomych znajomych w przygotowaniu krwi.
Jeśli dla każdego każdego każdego Sz.Państwa 4 dorosłe zdrowe osoby oddadzą krew (bez względu na grupę krwi) to na zasadzie wzajemnej umożliwi to bezpieczne przeprowadzenie zabiegu. Zaświadczenie o oddaniu krwii prosimy oddać w sekretariacie oddziału.
 

 

lokalizacjaLokalizacja

Oddział Kardiochirurgii  znajduje się na pierwszym piętrze w budynku H

mapka