Pododdział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii

 

Kierownik Pododdziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - dr hab. n. med. Agata Bronisz, prof. UO specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii

Asystenci:

  • dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
  • lek. med. Ryszard Morisson specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
  • lek. med. Magdalena Feusette specjalista chorób wewnętrznych

 

Charakterystyka

Pododdział Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pełni codzienne dyżury w zakresie endokrynologii i diabetologii dla województwa opolskiego. Zapewniamy całodobową opiekę dla pacjentów z ostrymi powikłaniami cukrzycy oraz w stanach zagrożenia życia wywołanych zaburzeniami endokrynologicznymi. Ponadto w oddziale odbywają się planowe hospitalizacje celem diagnostyki i terapii zaburzeń hormonalnych.

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym: 

  • chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (podwzgórza, przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, trzustki),
  • różnych postaci zaburzeń gospodarki węglowodanowej u dorosłych (cukrzycy typu 1, typu 2, rzadkich postaci choroby)
  • otyłości i zespołu metabolicznego (zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia tętniczego, dny moczanowej, chorób układu krążenia),
  • spadku wagi ciała, zaburzeń odżywiania, zaburzeń wodno-elektrolitowych
  • uwarunkowanego hormonalnie nadciśnienia tętniczego

W Oddziale wdrażana jest terapia ciągłym podskórnym wlewem insuliny i prowadzone są hospitalizacje pacjentów wymagających jej korekty.

Obecnie wykonywane są następujące specjalistyczne procedury diagnostyczne: 

  • w zakresie diabetologii: ocena stężenia peptydu C, insuliny, przeciwciał charakterystycznych dla cukrzycy typu 1;
  • w zakresie endokrynologii: diagnostyka chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (badanie stężenia hormonów przysadkowych i obwodowych, hormonalne testy dynamiczne, diagnostyka immunologiczna, badania obrazowe: USG, TK, NMR, biopsje narządów);

W oddziale prowadzone jest systematyczne szkolenie dla pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin z zakresu diety cukrzycowej oraz zasad postępowania w chorobie przez wykwalifikowane dietetyczki i pielęgniarki ze specjalizacją edukatora w cukrzycy.

W oddziale realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny Uniwersytetu Opolskiego z zakresu diabetologii, endokrynologii, chorób wewnętrznych i terapii dietą. Ponadto realizowane jest szkolenie lekarzy odbywających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, szkolenie lekarzy stażystów oraz personelu średniego.

W ramach Oddziału Endokrynologii i Diabetologii działa Poradnia Diabetologiczna i w jej obrębie Poradnia Terapii Osobistą Pompą Insulinową dla Dorosłych oraz Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę.