Odpłatne testy antygenowe w kierunku SARS-CoV2 można wykonać w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej USK

Testy antygenowe.

To rodzaj testów wykrywających antygen wirusa SARS-CoV-2 w materiale z wymazu z nosogardzieli lub nosa badanej osoby.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny używa testów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi takie badania komercyjnie.

Cena testu wynosi 100 zł, a z zaświadczeniem w języku angielskim lub niemieckim - 150 zł.

- Aby wynik takiego testu był wiarygodny, pacjent nie może zgłaszać się do wymazu tuż po posiłku. Powinien też zachować minimum dwugodzinny odstęp od przyjęcia donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych, takich jak krople, maści, aerozole, zapalenia papierosa czy żucia gumy – wyjaśnia Ewa Gawrylak-Dryja, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w USK.

Wynik testu w języku polskim można odebrać online, po podaniu przy rejestracji adresu e-mail, natomiast zaświadczenia w językach obcych należy odebrać osobiście.

Zainteresowani badaniem proszeni są o kontakt telefoniczny z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej pod numerami telefonów 77 45 20 326, 77 45 20 399 w celu ustalenia daty i godziny pobrania wymazu.

Pobieranie badań do komercyjnych testów antygenowych odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 15:00, a w soboty od godz. 12:00.

- Umówionych pacjentów zapraszamy  do naszej rejestracji, mieszczącej się w laboratorium, w celu uiszczenia opłaty za badanie. Następnie są oni kierowani do punktu wymazowego – wyjaśnia Ewa Gawrylak-Dryja. – Wynik wydajemy maksymalnie do 4 godzin.

W zaświadczeniu wydanym w języku obcym musi być podany numer dokumentu, którym dana osoba będzie się legitymowała podczas pobytu za granicą, a więc dowodem osobistym lub paszportem, dlatego przy rejestracji konieczne jest posiadanie tego dokumentu.    

Wyniki wszystkich testów antygenowych pod kątem koronawirusa wykonywanych w USK są umieszczane w ogólnopolskiej bazie, na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia: zarówno wyniki negatywne jak i pozytywne. W przypadku wyniku pozytywnego zakażona osoba jest kierowana przez sanepid na kwarantannę.

Testy antygenowe wykonywane są komercyjnie m.in. dla osób przyjeżdżających do Polski z zagranicy. Wynik ujemny, po okazaniu w sanepidzie, zwalnia z obowiązku dziesięciodniowej kwarantanny w naszym kraju.