Dofinansowania

2020    Zakup przewoźnego aparatu RTG dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na zakup przewoźnego aparatu RTG na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego otrzymał:

  • dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 181 100,00 zł na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.262.2020 z dnia 20.05.2020 r. zawartej z Ministrem Sprawiedliwości

-

  • darowiznę w wysokości 49 119,34 zł przekazaną przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na podstawie umowy darowizny z dnia 12.11.2020 r.

-

Całkowity koszt zakupu ww. aparatu to kwota 251 100,00 zł.

pasek

 

2019 Zakup wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

-            -

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 2/USK/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Miasta Opola w kwocie 900 000,00 zł na zakup wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

 

pasek

 

2019   Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej do oddziału ratunkowego szpitala

                                                             

-

              

pzu

                                                                                            

                       
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w kwocie 57 969,00 zł na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego otrzymał:

  • dofinansowanie w kwocie 18 000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A. na podstawie Umowy Prewencyjnej nr 1569/2019/PZUZ/21/ŁÓDŹ z dnia 25.07.2019r.
  • darowiznę o wartości 15 000,00 zł przekazaną przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. na podstawie Umowy Darowizny z dnia 22.11.2019 r.

 

pasek

 

2019   Zakup aparatu do terapii ECMO-Cardiohelp dla Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Opolu

​                                                                                             

-

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 1/USK/2019 z dnia 10.05.2019r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 366 300,00 zł na zakup aparatu do terapii ECMO

 

pasek

 

2018   Zakup dermatomu elektrycznego z akcesoriami na potrzeby Bloku Operacyjnego

                                                                                 

pzu

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, że otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000 zł do zakupu dermatomu elektrycznego z akcesoriami na potrzeby Bloku Operacyjnego ze środków z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA na podstawie Umowy Prewencyjnej nr 722 / 2017/ PZUZ / 22 / ŁÓDŹ z dnia 17.11.2017r.