Mapa Szpitala

mapa szpiala wcm

 

Legenda - budynki A, B, C, D, E, K, H

 

Budynek A - Oddziały

                Oddział Neurochirurgii                                     - wysoki parter
                Oddział Pediatrii                                                 - piętro 1
                Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej         - piętro 2
                Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej     - piętro 3
                Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej         - piętro 3
                Oddział Kardiologii                                            - piętro 4
                Oddział Urologii                                                  - piętro 5
                Oddział Chorób Wewnętrznych                        - piętro 5
                Oddział Laryngologii                                         - piętro 6
                Oddział Okulistyki                                              - piętro 6

Budynek B - diagnostyczno-zabiegowy

                Apteka                                                                 - niski parter
                Zakład Diagnostyki Obrazowej                        - wysoki parter
                Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej                 - wysoki parter

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - wysoki parter
                Zakład Rehabilitacji                                            - piętro 1

Budynek C

                Poradnia Kardiologiczna                                   - niski parter
                Depozyt                                                                - niski parter
                Szpitalny Oddział Ratunkowy,

               Punkt Przyjęć Planowych                                  - wysoki parter
                Blok Operacyjny                                                  - piętro 1
                Oddział Kardiochirurgii                                      - piętro 1

Budynek D  Poradnie (wejście główne do szpitala od strony parkingu)

                Kasa                                                                      - wysoki parter
                Administracja                                                      - wysoki parter
                Centralna Rejestracja                                        - wysoki parter
                Pracownia Serologii z Bankiem Krwi               - wysoki parter
                Poradnia Diabetologiczna                                 - wysoki parter
                Zespół Poradni Specjalistycznych                    - piętro 1
                Pracownia Urodynamiki i Elektromanometrii

Budynek E

                Pracownia Badań Endoskopowych                  - niski parter
                OAiIT                                                                     - wysoki parter
                Pracownia Urologii Endoskopowej                  - piętro 1

 

 

Budynek K

                Pracownia Litotrypsji                                           - niski parter
                Stacja Dializ                                                        - wysoki parter
                Oddział Nefrologii                                               - piętro 1

Budynek H - dziecięcy

                Oddział Chirurgii Dziecięcej                             - wysoki parter
                OAiIT Dzieci i Noworodków                             - piętro 1