Oddział Chorób Wewnętrznych

icotelTelefony kontaktowe

ordynator 

  77 45 20 600

kierownik Pododdziału Alergologii

  77 45 20 200

dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 601

kierownik Pododdziału Endokrynologii i Diabetologii

  77 45 20 201

pokój lekarzy I i II 

  77 45 20 602

  77 45 20 603

sekretariat 

  77 45 20 604

pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 605

telefon dla pacjentów 

  77 45 20 608

e-mail: interna@usk.opole.pl

 

personelPersonel

Ordynator –  lek. med. Jarosław Struzik

Z-ca Ordynatora – lek. med. Ryszard Klimkiewicz

Kierownik Pododdziału Alergologii -  dr hab. n. med. prof. UO Zenon Brzoza

Kierownik Pododdziału Diabetologii i Endokrynologii – dr hab. n. med. Agata Bronisz, prof. UO 

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Anna Fedorów

charakterystykaCharakterystyka

W Oddziale Chorób Wewnętrznych diagnozujemy i leczymy schorzenia internistyczne, a w szczególności z zakresu gastroenterologii, hepatologii, kardiologii, hematologii, pulmonologii, endokrynologii i chorób metabolicznych oraz onkologii. Do oddziału przyjmowani są pacjenci wymagający hospitalizacji z terenu z całego województwa.

Oddział liczy 37 łóżka. W strukturze oddziału wyodrębniono pododdziały: Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii kierowany przez dr hab. n. med. prof. UO Zenona Brzozę, Pododdział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii kierowany przez dr hab. n. med. Agatę Bronisz, prof. UO, Pododdział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii kierowany przez lekarza gastroenterologa lek. med. Jarosława Struzika, Oddział Chorób Wewnętrznych kierowany przez gastroenterologa i spec. chorób wewnętrznych lek. med. Jarosława Struzika.  Prowadzimy szkolenia specjalizacyjne lekarzy po studiach w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Pododdział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii diagnozuje i leczy:

- choroby gastroenterologiczne: przełyku, żołądka i XII-cy, wątroby i dróg żółciowych, trzustki, jelita cienkiego i grubego wraz z odbytnicą,

- choroby niezakaźne płuc i alergologiczne,

- choroby układu sercowo – naczyniowego,

- choroby nerek,

- choroby hematologiczne,

- schorzenia onkologiczne, szczególnie przewodu pokarmowego.

Szeroki zakres badań diagnostycznych obejmuje badania obrazowe, laboratoryjne i endoskopowe. Posiadamy pracownię USG, z możliwością wykonania biopsji ślepych i celowanych narządów miąższowych, drenażu zbiorników płynowych pod kontrolą USG oraz nowoczesną Pracownię Endoskopową, w której wykonujemy wszystkie procedury w zakresie przewodu pokarmowego.

Pełny zakres naszych możliwości w zakresie badań i zabiegów endoskopowych przedstawia się następująco:

- badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego - panendoskopia wraz z biopsjami w celu pobrania materiału do badań hist-pat i w kierunku helicobacter Phylori,

- badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego,

- rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia lewostronna,

- kolonoskopia całkowita wraz z biopsjami,

- badania endoskopowe dróg żółciowych i trzustki,

- cholangiopankreatografia wsteczna.
 

Zabiegi endoskopowe:

- hamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego (ostrzykiwanie, zakładanie klipsów, ligatur

- endoskopowe usuwanie polipów z żołądka i jelita grubego - polipektomia

- nacinanie endoskopowe brodawki vatera - papillotomia

- endoskopowa ewakuacja konkrementów z dróg żółciowych

- kruszenie kamienie żółciowych - litotrypsja

- ewakuacja kamieni trzustkowych

- protezowanie dróg żółciowych i trzustkowych

- usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego

- sklerotyzacja żylaków przełyku

- leczenie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego
 

Pacjenci w naszym oddziale mają zapewnioną pełną całodobową opiekę. Współpracujemy z innymi oddziałami naszego szpitala, zapewniając chorym niezbędne konsultacje i kompleksowe leczenie.

Pracownia Badań Endoskopowych:

Pracownia  wykonuje badania ambulatoryjne: gastroskopia i kolonoskopia oraz polipektomia ze skierowaniem od lekarzy specjalistów i POZ. Pracownia mieści się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu na poziomie -1. Telefon do rejestracji 77 45 20 369.

Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii realizuje:

- diagnostykę i leczenie chorób alergicznych dróg oddechowych,

- diagnostykę i leczenie alergicznych chorób skóry (m.in. wykonywanie biopsji skóry, testów fizykalnych w diagnostyce zmian skórnych indukowanych oraz leczenie biologiczne pokrzywki),

- diagnostykę i leczenie alergii i nadwrażliwości pokarmowych,

- diagnostykę i leczenie anafilaksji,

- diagnostyka i odczulanie alergii na jady owadów,

- diagnostyka alergii i nadwrażliwości na leki i środki diagnostyczne

 

W ramach Pododdziału funkcjonuje Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego (spirometria, ocena  tlenku azotu w  wydychanym powietrzu) oraz Pracownia czynnościowej diagnostyki alergologicznej (alergologiczne testy wysiłkowe, testy fizykalne - dermatograf, TempTest)

 

Pododdział Endokrynologii i Diabetologii specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym: 

  • chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (podwzgórza, przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, trzustki),
  • różnych postaci zaburzeń gospodarki węglowodanowej u dorosłych (cukrzycy typu 1, typu 2, rzadkich postaci choroby)
  • otyłości i zespołu metabolicznego (zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia tętniczego, dny moczanowej, chorób układu krążenia),
  • spadku wagi ciała, zaburzeń odżywiania, zaburzeń wodno-elektrolitowych
  • uwarunkowanego hormonalnie nadciśnienia tętniczego

W Oddziale wdrażana jest terapia ciągłym podskórnym wlewem insuliny i prowadzone są hospitalizacje pacjentów wymagających jej korekty.

Obecnie wykonywane są następujące specjalistyczne procedury diagnostyczne: 

  • w zakresie diabetologii: ocena stężenia peptydu C, insuliny, przeciwciał charakterystycznych dla cukrzycy typu 1;
  • w zakresie endokrynologii: diagnostyka chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (badanie stężenia hormonów przysadkowych i obwodowych, hormonalne testy dynamiczne, diagnostyka immunologiczna, badania obrazowe: USG, TK, NMR, biopsje narządów)

 

lokalizacjaLokalizacja

Oddział Chorób Wewnętrznych  znajduje się na piątym piętrze w budynku A

mapka